Ga naar de startpagina
De Achtse Barrier

September 2021

 
--> vaste rubrieken <--
--> en verder <--

Oproep voor activiteiten in Achtse Barrier

Het LeefbaarheidsTeam AB (LTAB) vraagt ieder jaar subsidie aan bij de gemeente Eindhoven voor activiteiten, initiatieven en bijeenkomsten die wij zelf initiëren, maar ook voor derden die niet zelf rechtstreeks subsidie bij de gemeente kunnen aanvragen. Ook voor 2022 gaan wij dit weer doen. Dus wil je in 2022 iets voor Achtse Barrier organiseren meld je dan bij ons aan.

Ook kun je langskomen op het Steunpunt in wijkcentrum De Mortel op dinsdagen van 10.00 - 12.00 uur om de mogelijkheden te bespreken.
Je aanvraag moet wel uiterlijk (compleet) bij ons binnen zijn op 10 september want wij moeten de complete aanvraag namelijk vóór 1 oktober bij de gemeente ingediend hebben.
Stuur een duidelijke beschrijving van de activiteit én een begroting naar: penningmeester@ltab.nl. Op www.achtsebarrier.info bij berichten kun je nalezen wat alle regels zijn voor toekenning van de subsidie.

met vriendelijke groeten,
Frans Verhees, voorzitter LTAB

Let op, de gemeente kan natuurlijk altijd een subsidie-aanvraag geheel of gedeeltelijk afwijzen!