Ga naar de startpagina
De Achtse Barrier

Juni 2021

 
--> vaste rubrieken <--
--> en verder <--

Bruggen naamgeving wedstrijd in AB

Half april verscheen de eerste aankondiging van de wedstrijd op de site van het LTAB, even later schreef de ED-wijkcorrespondent een mooi artikel in de krant en in het laatste Brierke stond ook nog een stukje. Dat hebben we geweten.

Met 61 inzenders die 235 namen inleverden, waarvan 157 uniek hadden we een succes waar we niet op durfden te hopen.

Met een kleine commissie bestaande uit de initiatiefnemer Dave Reniers, Paul de wijkagent, Gert Jan van WIJeindhoven, Peter en Frans van het LTAB en evt. Ursula van de Gemeente gaan we een short list samenstellen die we zullen indienen bij de Straatnamencommissie van de Gemeente.
Deze commissie komt in september bij elkaar en zal dan de officiële namen voor de bruggen in Achtse Barrier vaststellen.

Als iemand het niet eens is met de vastgestelde namen bestaat er altijd nog de mogelijkheid om binnen 6 weken in beroep te gaan tegen deze beslissing.

Het duurt dus nog even voordat wij de winnende inzenders kunnen belonen.

LTAB