Ga naar de startpagina
De Achtse Barrier

April 2024

 
--> vaste rubrieken <--
--> en verder <--
Colofon

Wijkkrant 't Brierke is een uitgave van de Stichting AB Info
en wordt verzorgd door werkgroep 't Brierke.
Doelstelling: Informatie geven voor en door bewoners van de Achtse Barrier. Het opnemen van teksten is ter beoordeling van de redactie en geschiedt kosteloos dan wel deels tegen betaling. De redactie behoudt zich het recht voor teksten aan te passen. Ze zal daarbij de tendens van het bericht zo goed mogelijk intact laten.
Zulks ter beoordeling van de redactie.
Oplage: ca 5400, 10 x per jaar gratis verspreiding huis aan huis in de Achtse Barrier.
Digitale uitgave: ‘t Brierke verschijnt ook op internet: www.brierke.nl

Kopijredactie: Correzelaan 6, 5627 EP Eindhoven.
Redactie@Brierke.nl
Algehele organisatie: tel. 040 - 242 59 61
Coördinatie bezorging: tel. 06 - 51 90 28 34
Coördinatie afwerking: tel. 06 - 10 13 85 28
Advertenties: Dordognelaan 56
tel. 242 59 61 - Advertentie@Brierke.nl
Prikbord: Prikbord aankondigingen mogen maximaal 30 woorden bevatten. (Commerciële boodschappen worden maximaal 2x per jaar geplaatst.)
Inleveradres:
Correzelaan 6, of Prikbord@Brierke.nl,
€ 0,25 per woord. Op rekening € 1,80 extra administratiekosten.
Inleverdatum: zie wijkagenda (inleveren kopij).
   
Alle niet-redactionele teksten en de gevolgen van typefouten vallen buiten verantwoordelijkheid van redactie en uitgever van dit blad en website.