Ga naar de startpagina
De Achtse Barrier

Juli 2022

 
--> vaste rubrieken <--
--> en verder <--

Zeggetis

Fietsroute F2, dat valt wel mee.
reactie op standpunt LTAB

De Fietsersbond is voorstander van de route over de Oude Bosschebaan.
Het fietspad Oude Bosschebaan is nu juist zo’n fijne – want autovrije - route om te fietsen, en is daarom ook – evenals het Savoiepad - als primaire fietsroute vastgelegd in de beleidsnota Eindhoven op Weg. Ze maakt ook onderdeel uit van de landelijke fietsroutes (LF routes) en het knooppuntennetwerk.

Wij delen de zorgen van het LTAB maar verwachten geen toename van gevaar wanneer dit ook als onderdeel van de F2 route wordt opgenomen: het blijft een gewoon fietspad - dus nog steeds geen bromfietsen en speedpedelecs toegestaan - waar fietsers niet harder fietsen dan nu. De benaming ‘snelfietspad’ vinden we dan ook ongelukkig gekozen.

Juist door het opnemen in de F2 route komt er budget om een aantal knelpunten – zoals de Spaaihoefweg – fietsvriendelijker te maken.
De toename het fietsgebruik biedt de kans te investeren in betere fietsroutes; en in dit geval wordt ook geïnvesteerd in de route via Marathonloop en Boschdijk zodat de fietsers zich uiteindelijk kunnen spreiden over 3 routes, want ook de iets kortere route over de Fransebaan blijft goed te fietsen.

Om de veiligheid op fietspaden te verbeteren, heeft de Fietsersbond bereikt dat brommers en speedpedelecs binnen de bebouwde kom op de rijbaan en niet op het fietspad rijden. We willen dat ook voor snorfietsen bereiken, iets waar enkele grote steden al mee experimenteren.

We weten wel dat zonder handhaving dat maar beperkt effect heeft, maar zonder deze stapjes komt er nooit gedragsverandering.

Peter Plantinga
Fietsersbond Eindhoven
en bewoner Achtse Barrier
eindhoven@fietsersbond.nl