Ga naar de startpagina
De Achtse Barrier
Januari 2019
 
--> vaste rubrieken <--
--> en verder <--

Afscheid van het vaste politiespreekuur

Per 1 januari 2019 wordt het politiespreekuur op de maandagavond opgeheven en sluit de politie op dinsdagochtend ook niet meer altijd aan op het spreekuur van het steunpunt.

De afgelopen acht jaar was het politiespreekuur een vaste waarde in de wijk Achtse Barrier, een inloopavond en/of ochtend waarop de wijkbewoners in een rechtstreeks contact met de wijkagent hun grote en kleine problemen aan de politie konden voorleggen.

Vaak was een enkele opmerking, raadgeving of verwijzing naar de hiervoor verantwoordelijke dienst door de wijkagent voldoende om de bewoner weer met een gerust hart naar huis te laten gaan.

De samenwerking van politie met allerlei sociale en professionele diensten in de wijk, de hier aanwezige woonbedrijven en het Leefbaarheidsteam heeft in deze tijd zijn waarde ten volle bewezen.

In de samenleving van nu moet de politie soms andere prioriteiten stellen; dit geldt ook voor de wijkagent. Dit houdt in dat er soms dingen moeten kunnen veranderen, om beter aan te sluiten bij de tijdgeest.

De nieuwe wijkagent Paul van Oort zal vanaf nu niet meer structureel aansluiten bij het spreekuur, maar wil wel goed bereikbaar blijven voor zijn wijkbewoners. Hij voelt zich zeer betrokken bij de wijk en is altijd benaderbaar.
De gemakkelijkste weg is via het algemene telefoonnummer van de politie 0900 - 8844 of via het contactformulier dat te vinden is op www.politie.nl/mijn-buurt. Hij neemt dan z.s.m. contact met u op, of u wordt geholpen door één van zijn collega’s. Mocht het gewenst zijn is Paul uiteraard wel bereid incidenteel aan te sluiten bij het spreekuur.
Samen met u wil Paul Achtse Barrier veilig houden, dus aarzelt u niet om contact op te nemen.

Dat wij, het Leefbaarheid Team Achtse Barrier, niet gelukkig zijn met het stoppen van het politie spreekuur moge duidelijk zijn.

Leefbaarheid Team Achtse Barrier