Ga naar de startpagina
De Achtse Barrier
Oktober 2017
 
--> vaste rubrieken <--
--> en verder <--

Van de werkgroep Geluidshinder

Bezwaarschrift
22 September is ons bezwaarschrift tegen een beslissing van de gemeente Best voor de rechter gekomen. Binnen 6 weken horen we de uitspraak.
Het ging er vooral om wie de bezwaarmaker was, of we belanghebbende waren en of er voldoende handtekeningen stonden.

Snelheidsmeting
Van 5 t/m 18 september zijn er snelheidsmetingen verricht in de Alençonlaan. Het resultaat: gemiddelde snelheid 26 km met uitschieters naar 36 km. Wie het huilebalkje heeft gezien, weet nu waarom.

   

Aquabest
Dinsdag 19 september was er weer een overlast gevende activiteit op Aquabest. Men meende dat men zich aan de evenement geluidswaardes mocht houden. Tientallen klagers waren het daarmee niet eens. Er wordt actie op ondernomen.

De 2e versie op donderdag 21 september was zoals het hoorde….