Ga naar de startpagina
De Achtse Barrier
November 2012
 
--> vaste rubrieken <--
--> en verder <--

Werkgroep Geluidshinder breidt uit

De werkgroep geluidshinder heeft wat meer milieu in zijn portefeuille zitten.

We overleggen met de gemeente over dit onderwerp met betrekking tot het meten en dus weten van geluidsoverlast en fijn stof van de snelwegen en het luchtverkeer, chemische opslag bij v.d. Anker, wat voor een troep zit er waar in de geluidswal, boren naar schaliegas, oliewinning uit asfalt door de firma Jansen, overlast grote (kraaiachtige) vogels door kappen bomen Huizingalaan etc. Maar ook: hoe denkt de gemeente waar nodig te handhaven. Begin 2013 hopen wij met een voorlichtingsavond voor onze wijk te komen.
Inmiddels zijn er twee nieuwtjes:
Aireas, een meetsysteem om heel kleine deeltjes in de lucht (zo klein dat ze door de longhuid heengaan en direct in het bloed terechtkomen) te meten, is van start gegaan. De kick-off was op 11 oktober. In 2013 gaat het werken!!! Aireas werkt samen met Imtec, universiteiten van Utrecht en Twente, Philips, provincie en gemeente. Later zullen ook (bewoners)groepen aansluiten die in hun omgeving projecten opzetten om het uitstoten van fijnstof te verminderen. De Achtse Barrier zal hierin al een beginrol gaan spelen.
In dezelfde kick-off kregen we ook te horen dat er binnen de gemeente een projectgroep is gestart, die gaat bepalen waar en hoe geluidsmeetpalen komen, mogelijk door in heel Eindhoven vaste of mobiele palen te gaan gebruiken. Ook hier is de Achtse Barrier nadrukkelijk in beeld.
Kortom: De gemeente Eindhoven gaat zich steeds meer bekommeren om het welzijn van haar burgers.

Leefbaarheids Team Achtse Barrier
Werkgroep Geluidshinder en milieu Achtse Barrier
Info: werkgroepgeluidshinderab@gmail.com