Ga naar de startpagina
De Achtse Barrier
November 2012
 
--> vaste rubrieken <--
--> en verder <--

NatuurSuper

In het Brierke van september 2012 hebben we een oproep geplaatst over ons idee: de NatuurSuper. In dit nieuwsberichtje willen we de buurtbewoners graag bijpraten over wat we hebben gedaan de afgelopen twee maanden.

Op ons berichtje hebben we veel reacties gehad en besloten we een eerste bijeenkomst te organiseren op 4 oktober. We hebben de omwonenden via een flyer in hun brievenbus uitgenodigd voor deze avond.

Op donderdag 4 oktober waren we met 22 mensen aanwezig in de Tourslaan 22, de ontmoetingsruimte van Centraal Wonen Lismortel. De meesten mensen vinden het jammer dat er een stuk grond ongebruikt braak blijft liggen, terwijl je er leuke dingen mee zou kunnen doen, samen met, door en voor de buurt. Er heerste deze avond een goede sfeer. Maar er spelen ook zaken die verbeterd kunnen worden. Zo kwam het hondenpoep probleem ter sprake en ook hangjeugd. Het werd algemeen gedeeld dat het belangrijk is te weten wat de aanwonenden zouden willen. Deze avond hebben we besproken wat de mensen voor ideeën hebben over het terrein. Hieruit kwamen de volgende hoofdlijnen:

  1. Eerst een onderzoek naar wat de direct omwonenden willen.
  2. Bloemen en groente.
  3. Ruimte voor honden.
  4. Ruimte voor kinderen (en jeugd?).
  5. Dingen samen doen.
  6. Continuïteit.

Wij hopen door samen te kijken naar mogelijkheden een positieve impuls te geven aan de buurt en misschien zelfs sommige knelpunten aan te pakken!
Natuurlijk kunnen we niet alle wensen of problemen inpassen en oplossen, maar daarom is het belangrijk om met elkaar hierover te praten en te ontdekken wat wel mogelijk is. Als u interesse heeft in het verslag van deze avond(en) dan kunt u contact opnemen met Ilse.

We vinden het leuk om te horen dat er enthousiaste reacties uit de buurt zijn en dat mensen mee willen doen. We hopen dat dit een positieve bijdrage kan leveren aan de buurt en dat het een plek kan worden die mensen samen brengt.
Tijdens het schrijven van dit bericht staan we al weer voor onze tweede bijeenkomst op donderdag 25 oktober, maar daar kunnen we in het volgende Brierke pas over vertellen. Woont u aan dit terrein, laat ons dan weten wat u graag zou willen en neem contact met ons op!

Graag reacties onze buurtbewoners via ilsehoender@gmail.com.
Groet,


Ilse (Atrechtlaan) en Willem (Tourslaan),
inwoners van de AB