Ga naar de startpagina
De Achtse Barrier
November 2012
 
--> vaste rubrieken <--
--> en verder <--

Geheugenproblemen?

De gemeente Eindhoven heeft in samenwerking met partners drie voorzieningen ontwikkeld voor mensen met beginnende geheugenproblemen: het Geheugensteuntje, de Geheugenbieb en de Geheugentelefoon.

Geheugentelefoon
Bij de geheugentelefoon van Welzijn Eindhoven kunnen ouderen, familie en mantelzorgers terecht met vragen over geheugenproblemen. Het nummer van de Geheugentelefoon is: 040 - 219 37 00.

Geheugensteuntje
Bij het Geheugensteuntje in Vitalis Vonderhof kunnen geïnteresseerde ouderen, mantelzorgers en professionals informatie krijgen over beginnende geheugenproblemen en dementie. Ouderen kunnen hier in een gespreksgroep ervaringen uitwisselen en maandelijks worden er themabijeenkomsten georganiseerd. Het geheugensteuntje is te vinden in Vitalis Vonderhof, Bernardplaats 1 in Eindhoven. Het telefoonnummer is: 040 - 259 14 91 (bereikbaar tot 19.00 uur).

Geheugenbieb
De Geheugenbieb is een reizende bibliotheek.
Dit mobiele informatie-, advies- en ondersteuningspunt staat wisselend in de bibliotheekfilialen in Eindhoven en omgeving. Informatie over de locaties van de geheugenbieb is te vinden op www.bibliotheekeindhoven.nl.