Ga naar de startpagina
De Achtse Barrier
November 2012
 
--> vaste rubrieken <--
--> en verder <--


Over gezondheid en welzijn

 

Meer aandacht voor kwetsbare ouderen

We vergrijzen en worden alsmaar ouder. Tegelijkertijd willen we zo lang mogelijk zelfstandig wonen, in onze vertrouwde buurt. Dat gaat niet zomaar. Vooral kwetsbare ouderen moeten sneller en beter in beeld komen, zodat op tijd passende ondersteuning geregeld kan worden. De huisartsen, praktijkondersteuners en wijkverpleegkundigen van elz’ hebben daarom de handen ineengeslagen.

Even voor de duidelijkheid: kwetsbaar betekent niet automatisch dat iemand ziek is of een handicap heeft. Praktijkondersteuner Hanneke Dukelo geeft dat met een voorbeeld aan. “Ook gezonde ouderen kunnen kwetsbaar zijn. Ik ken een echtpaar, allebei 80+, waar het best goed mee gaat, omdat de vrouw alles draaiende houdt. Maar als zij uitvalt, ontstaat er een probleem.” Zulke situaties moet je voorkomen, vindt Hanneke. “Door de situatie nu goed in beeld te krijgen, kunnen we kijken hoe de kwetsbaarheid verkleind kan worden. Welke problemen zijn te voorkomen en wat is daarvoor nodig? Zijn er mensen in de omgeving op wie je kunt terugvallen of moeten daar andere oplossingen voor gevonden worden?”

Dit soort zaken komt aan bod in het project ouderenzorg dat na de zomer in de Achtse Barrier is gestart. In het project werken beide huisartsenpraktijken en de wijkverpleging nauw samen. Een belangrijke rol is weggelegd voor de praktijkondersteuners Hanneke Dukelo (Medisch Centrum Artois) en Willeke Beex (Gezond-heidscentrum Achtse Barrier). Zij hebben zich extra geschoold in ouderenzorg. Ook wijkverpleegkundige Inigo Hessing van ZuidZorg zit in het ‘kernteam’. Inigo is voor veel wijkbewoners een vertrouwd gezicht, want ze werkt al twintig jaar in de Achtse Barrier.

Thuis
Bij iemand thuis kun je de situatie het beste inschatten, weet Inigo vanuit haar werk als wijkverpleegkundige. “Daar zie je hoe het écht gaat. Lukt dat huishouden nog wel? Kan de partner van iemand die dementeert het aan? Heeft iemand met meerdere aandoeningen, bijvoorbeeld long- én hartklachten, genoeg hulp? Als ik situaties tegenkom die extra aandacht vragen, geef ik dat door aan de huisarts. Soms is dat heel duidelijk, soms heb je een vermoeden, maar kun je er niet meteen de vinger op leggen. We noemen dat het ‘niet pluis’ gevoel. Ook dat geef ik door aan de huisarts.”

Niet alleen de wijkverpleegkundige kan aan de bel trekken. Ook mantelzorgers, familie en andere zorgverleners die het gevoel hebben dat extra ondersteuning nodig is, kunnen iemand aanmelden voor het project. De huisarts beoordeelt of een huisbezoek door de praktijkondersteuner zinvol is. Is dat zo, dan gaat Hanneke of Willeke op pad. Zij nemen de tijd voor een goed gesprek, stellen veel vragen en vragen dóór.

Vervolggesprek
Na het huisbezoek volgt meestal een vervolggesprek in de huisartsenpraktijk. Huisarts, praktijkondersteuner, wijkverpleegkundige en specialist ouderenzorg zitten dan samen met de wijkbewoner (en mantelzorger) om tafel. “Soms is er ook een fysiotherapeut of ergotherapeut bij”, vertelt Inigo. “Zo bekijk je samen met een brede blik wat er nodig is: wat kan iemand nog zelf, welke hulp is gewenst en wie kan dat uitvoeren. Ik ben nu bij een paar van deze gesprekken geweest en dat ging heel plezierig. Mensen vinden het fijn om hun verhaal te doen, het geeft ze een goed gevoel dat ze gehoord worden.”

Er wordt niets opgedrongen, benadrukt Hanneke. “Mensen beslissen zelf wat ze willen en maken hun eigen keuzes.” Het gaat beslist niet altijd om grote zaken, vult Inigo aan. “Een kleine aanpassing kan al voldoende zijn. Bijvoorbeeld een douchestoel aanschaffen, zodat het risico op vallen minder wordt. Of tafeltje-dek-je onder de aandacht brengen als iemand slecht eet.” Belangrijk is dat de oudere in beeld blijft, zodat tijdig ingespeeld kan worden op nieuwe ontwikkelingen. Inigo: “Ik kom elke zes tot acht weken bij een echtpaar op de koffie; gewoon om te kijken hoe het gaat. Zij vinden dat prettig en ik kan de vinger aan de pols houden.”

Wilt u meer weten over het project ouderenzorg? Neem dan contact op met Hanneke Dukelo (040 - 242 70 00) of Willeke Beex (040 - 242 54 25).