Ga naar de startpagina
De Achtse Barrier
November 2012
 
--> vaste rubrieken <--
--> en verder <--

Samen tegen inbrekers in Achtse Barrier

Ik had geen idee wat ik kon verwachten, natuurlijk hadden we iedereen gemobiliseerd, de buurtpreventiemannen en -vrouwen, vrienden, kennissen, iedereen.
Maar gelukkig werd er voldoende ingebroken in de wijk en er had er een horror story over de inbraken in Acht in de krant gestaan. Dus de Achtse Barrier stond op scherp. Het initiatief van deze avond kwam voort uit de samenwerking tussen de politie Woensel en het Bewonersplatform Woensel-Noord. Het Leefbaarheids Team Blixembosch kwam er bij, met een eigen actie in hun wijk, en zo hadden we als Leefbaarheids Team Achtse Barrier een goede basis om een avond inbraak preventie te organiseren.
Bijna honderd man waren er in De Mortel op donderdagavond 18 oktober, we moesten stoelen bijzetten. De avond werd door Sjoerd Slaaf, voorzitter van het LTAB, geopend. Hij had zoals gebruikelijk een opbeurende speech waarin de goede zaken in de wijk en bij de politie werden benadrukt. En waarin de onderlinge solidariteit in de wijk en het saamhorigheidgevoel een hele belangrijke plaats kreeg.
Anita de Louw, de netwerkinspecteur van Woensel-Noord, gaf een overzicht over de afgelopen tijd wat betreft criminaliteit in de Achtse Barrier. Met name wat wij als burgers hieraan kunnen doen, niet bang zijn aan de politie te melden wat wij zien. Dit alles onder het goedkeurend oog van Chris de Goeij, de afdelingschef van de politie in Woensel.
De inbreker, die door de politie was ingehuurd om een exposé te geven over de inbraakgevoeligheden van onze huizen en hoe hij als schurk van onze onnozelheid misbruik kon maken, was verhinderd. Hij zat vast voor een inbraak.
Wij kregen van de gemeente Eindhoven een zeer interessante film aangeboden waarin erg duidelijk werd, dat voor een professionele in breker geen huis veilig is, maar dat je voor de amateur, gelegenheidsdief, goede maatregelen kan treffen.
Na de pauze begon het echte werk. In groepen van zes man onder begeleiding van een politieagent (variërend van student, via buurtbrigadier tot inspecteur) gewapend met een zaklamp en plattegrond (geleverd door het LTAB) een surveillance door de wijk.

Lachen en verbazing
Hoeveel poorten er open stonden, auto’s niet afgesloten (laptop achterin); het was onvoorstelbaar. Er werden heel veel voetstappen uitgedeeld bij poorten die niet afgesloten waren. Bij enkele mensen is men tot de huiskamer gekomen voordat de bewoners reageerden op roepen of er iemand thuis was. Fietsen werden van achterplaatsen weggehaald en uiteraard aan de voordeur weer aangeboden.

Tijdens de evaluatie is er hartelijk gelachen om deze dolkomische situaties, die eigenlijk heel bedroevend zijn. De borrel naderhand smaakte uitstekend.
Op 15 november en 13 december wordt nogmaals een dergelijke actie, samen met de politie, georganiseerd door de Buurtpreventie Actief in de Achtse Barrier. Dit voor mensen die zich aan willen melden of zich al aangemeld hebben voor de Actieve Buurtpreventie. Iedereen die een bijdrage wil leveren om onze wijk veiliger te maken is van harte welkom. Aanmelden kan altijd via buurtpreventieab@gmail.com.

Peter van der Linden
Wijkcoördinator Buurtpreventie Achtse Barrier