Ga naar de startpagina
park
Mei 2011
 
--> vaste rubrieken <--
--> en verder <--

Wijkagenda

Mei Wat Wie Waar
14 1e Ronde Hel van Brabant   GGzE/Boschdijk
15 2e Ronde Hel van Brabant   GGzE/Boschdijk
27 Vrijwilligersavond Barrierse Feesten   De Mortel
29 Youandia, Familievoorstelling   Vijfkamplaan 16
29 Kopij ‘t Brierke inleveren    
30 Open repetitie B'Engels   Orangerie
       
Juni Wat Wie Waar
06-10 Avondvierdaagse OKA De Mortel
10 ‘t Brierke komt uit    

Steunpunt + Politiespreekuur:

iedere dinsdag van 10.00 tot 11.00 uur en, voorlopig als proef, op de eerste maandag van de maand van 19.00 tot 20.00 uur in De Mortel.
(niet in de schoolvakanties)
INFO EN WELKOM

De AB-infolijn geeft informatie over wijkactiviteiten, burenhulp, enz. Tel:

Ook via internet: www.abinfo.dse.nl

040 - 2 42 12 48

   

Nieuw in de wijk? Dan kunt U een informatiepakket aanvragen via tel:

040 - 2 42 12 48