Ga naar de startpagina
park
Mei 2011
 
--> vaste rubrieken <--
--> en verder <--

Steunpunt uitkeringsgerechtigden

Het Steunpunt Uitkeringsgerechtigden Eindhoven geeft informatie, hulp en advies aan iedereen die te maken heeft met arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of bijstand. Elke ochtend wordt er aan de Kempensebaan 80 van 9.30 tot 12.30 uur spreekuur gehouden.
Iedereen die hiervan gebruik wil maken wordt verzocht een afspraak te maken via het telefoonnummer 040 - 245 53 00.
Het Steunpunt is een dienstverlenende, onafhankelijke organisatie, die uitsluitend met vrijwilligers werkt. Er zijn dan ook geen kosten verbonden aan de geboden hulp.

Wat kunnen wij voor u doen:

  • Een luisterend oor hebben voor uw problemen;
  • Het geven van informatie;
  • Hulp bij het invullen van formulieren;
  • Het voorbereiden op een keuring of gesprek bij het UWV;
  • Het indienen van klachten en het opstellen van bezwaar- en beroepschriften;
  • Hulp bij voorbereiding hoorzitting UWV en zitting van de rechtbank;
  • Het voorbereiden op een gesprek bij het UWV Werkbedrijf of de gemeente.

Steunpunt Uitkeringsgerechtigden Eindhoven, Kempensebaan 80 5613 JG Eindhoven,
tel. 040 - 245 53 00 (9.30– 12.30 uur).

E-mail: steunpuntuitkeringen@hetnet.nl. Meer informatie kunt u lezen op de website:
www.steunpuntuitkeringen.nl.