Ga naar de startpagina
park
Mei 2011
 
--> vaste rubrieken <--
--> en verder <--

AGENDA MEI

U bent van harte welkom bij onze activiteiten. Tenzij anders vermeld vinden deze plaats in De Mortel van 13.30 - 16.00 uur. Rookvrij is er weer het volgende te doen:

Maandag Dubbeltjeskienen
Woensdag Rikken en jokeren (Cantershoef)
  Countrydansen
  Kaartenmaken, 2-wekelijks
Donderdag Biljarten
  Koersbal
  Rikken en jokeren

Voor alle activiteiten geldt:
informatie tijdens de activiteit in de zaal of bij het secretariaat:
Theo Smulders 040 - 248 96 47 of via e-mail: oaab.achtsebarrier@gmail.com.

Volksdansen
Bij voldoende belangstelling willen we hiermee starten in september. Informatie via Theo of e-mail oaab.achtsebarrier@gmail.com.

Kienen 13 mei
We kunnen nog steeds kieners gebruiken. Kom kienen.
We kienen in principe elke tweede vrijdag van de maand. U kunt om 13.30 uur bij ons in De Mortel terecht. Tot aan de grote vakantie: 13 mei en 10 juni, daarna 9 september.

Kaartenmaken
Per 3 november zijn we hiermee gestart. Let op: het is eens in de twee weken.
Volgende data: 18 mei, 1 juni enz. Inlichtingen bij Corry: 242 01 10.
Heeft u ideeën over zaken die we zouden kunnen organiseren voor u? Laat het ons weten!!
Vraag info via onze e-mail: oaab.achtsebarrier@gmail.com of bel Theo, 040 - 248 96 47.

Tot ziens bij een van de activiteiten van uw OAAB-team!!
(Het OAAB neemt deel aan het Leefbaarheidsteam Achtse Barrier.)


.