Ga naar de startpagina
park
Mei 2011
 
--> vaste rubrieken <--
--> en verder <--

Over gezondheid en welzijn

 

 

Elz’ houdt de vinger aan de pols!

Elz’ wil graag goede zorg verlenen in de Achtse Barrier. Daarom werken veel zorgverleners in de wijk nauw samen. Voor een aantal belangrijke en veel voorkomende ziekten gebeurt dat in zorgprogramma’s. Binnen zo’n programma is afgesproken hoe er wordt samengewerkt om u de beste zorg te kunnen bieden. Lukt dat? En kan het nog beter?

“We denken dat we goed bezig zijn”, vertelt huisarts Maarten Klomp, tevens medisch directeur van elz’. “Toch is het belangrijk om regelmatig te onderzoeken of dat ook echt zo is. We willen weten waar we tevreden over kunnen zijn en wat nog beter kan. Ook de zorgverzekeraar, die geld beschikbaar stelt voor onze zorgprogramma’s, vindt het belangrijk om op de hoogte te blijven van wat wij doen.”
Elz’ loopt daarom elk jaar na welke verbeterplannen er waren, en of en hoe ze opgepakt zijn. Ook worden nieuwe verbeterplannen bedacht. Dit is kortgeleden weer gebeurd. Voor u als wijkbewoner zet Maarten Klomp de belangrijkste punten op een rijtje.

Zorgprogramma diabetes
Mensen met diabetes hebben vaak voetproblemen. Dit op tijd vaststellen kan veel ongemak voorkomen. Voetonderzoek was een taak van de huisarts, maar sinds kort doet de praktijkondersteuner dit. Zij heeft hier een speciale scholing voor gevolgd. De praktijkondersteuner controleert onder andere de doorbloeding, zenuwfunctie en drukplekken. Bij grote problemen werd altijd al een podotherapeut ingeschakeld, maar deze zorgverlener maakt nu ook officieel deel uit van het zorgprogramma.
De Beweegkuur, voor diabetespatiënten met overgewicht, wordt dit jaar verder uitgebreid.

Zorgprogramma Astma/COPD
Nu dit zorgprogramma klaar is, hoeven veel patiënten niet meer naar het ziekenhuis voor hun controles en longfunctieonderzoeken. Het kan voortaan gewoon bij de huisarts. Gemakkelijk! De huisartsenpraktijken hebben hiervoor speciale apparatuur aangeschaft en medewerkers opgeleid. Lijkt het u wat om voortaan dichtbij huis op controle te gaan? Neem dan contact op met uw huisarts om na te gaan of u hiervoor in aanmerking komt.

Zorgprogramma Angst-Depressie
De belangstelling voor dit zorgprogramma is zo groot dat er wachttijden ontstonden bij de psychologenpraktijk in Medisch Centrum Artois. Met het aantrekken van een extra psycholoog moet dat opgelost worden. Verder is aangetoond dat mensen met een depressie enorm opknappen van het loopprogramma dat de fysiotherapeut heeft gemaakt. Dit blijkt een zeer waardevolle toevoeging op ‘pillen en praten’. Patiënten zullen daarom nog meer gestimuleerd worden om de looptherapie te gaan volgen.

Zorgprogramma Osteoporose
Veel patiënten van wie bekend is dat ze osteoporose (botontkalking) hebben, blijken hun controles na een tijdje te laten versloffen. De huisartsen gaan deze mensen nu actief oproepen. Daarnaast komt er binnenkort op de website van elz’ (www.elz.nl) een testje om te zien of u mogelijk osteoporose heeft. De zorgverleners hopen daardoor mensen met osteoporose sneller op te sporen. Wie dan mee gaat doen in het zorgprogramma, halveert het risico op botbreuken.

Zorgprogramma urine-incontinentie
Ongewenst urineverlies. Het komt vaak voor en er kan heel wat aan gedaan worden. Toch melden veel mensen zich niet omdat ze zich schamen. De zorgverleners die bij dit zorgprogramma zijn betrokken, hebben allerlei activiteiten bedacht om mensen te wijzen op de vele ondersteuningsmogelijkheden. Ze blijven hier actief mee doorgaan omdat nog te veel mensen onnodig veel ongemak en sociale problemen ondervinden door ongewenst urineverlies.

Zorgprogramma Serviceverlening
Heeft u misschien al een kaartje meegekregen van uw zorgverlener? Want nog tot en met eind mei is elz’ bezig met het klantervaringsonderzoek.
‘Eerstelijnszorgcentra door Cliënten Bekeken’. In dit onderzoek telt alleen de mening van de patiënt/cliënt. Van u dus!
De volgende zorgverleners van elz’ doen mee: huisartsen, praktijkondersteuners, psychologen, fysiotherapeuten, consultatiebureau, verloskundigen, diëtisten en de apotheek. Zij hebben kaartjes gekregen waarmee hun patiënten op internet een digitale vragenlijst kunnen invullen. Met de resultaten gaan de zorgverleners nieuwe verbeterpunten opstellen. Uiteindelijk moet dit leiden tot meer klanttevredenheid. Natuurlijk houden we u in de loop van het jaar op de hoogte van de uitkomsten!
Kijk voor meer informatie op www.elz.nl.