logo 't Brierke
park
April 2009
 
--> vaste rubrieken <--
--> en verder <--

Wijkagenda

April Wat Wie Waar
06 Opening fototentoonstelling   De Bieb
10 Restafval inzamelen    
13 Paaseieren zoeken OKA De Mortel
17 GFT afval inzamelen    
24 Restafval inzamelen  
25 Jeugdtoernooi Badminton BCAB Sporthal De Mortel
26 Jeugdtoernooi Badminton BCAB Sporthal De Mortel
26 Kopij Brierke mei inleveren    
28 Techniekworkshop 5 - 10 jr.   De Bieb
30 Koninginneoptocht OKA De Mortel
       
Mei Wat Wie Waar
01 GFT afval inzamelen  
08 Restafval inzamelen    
08 ‘t Brierke komt uit...    
       

Politiespreekuur: iedere dinsdag van
10.00 tot 11.00 uur in De Mortel met
uitzondering van de schoolvakanties


INFO EN WELKOM

De AB-infolijn geeft informatie over wijkactiviteiten, burenhulp, enz. Tel:

Ook via internet: www.abinfo.dse.nl

040 - 2 42 12 48

   

Nieuw in de wijk? Dan kunt U een informatiepakket aanvragen via tel:

040 - 2 42 12 48