logo 't Brierke
park
April 2009
 
--> vaste rubrieken <--
--> en verder <--

Buurtpreventievergadering van 16 maart

Het bezoekersaantal voor die avond, een kleine tweehonderd belangstellenden, was ongeveer twee maal zoveel als de organisatoren in hun stoutste dromen hadden verwacht. Vandaar dat enkele belangstellenden het verhaal vanuit de gang moesten proberen te volgen, hetgeen door andere rumoerige activiteiten in De Mortel niet eenvoudig bleek. Onze excuses daarvoor.
Het ED, Omroep Brabant en zelfs de NRC waren aanwezig en hebben verslag gedaan van de avond. Je kunt stellen dat Buurtpreventie en het LT team Achtse Barrier leven in de wijk, hoewel de meeste aanwezigen zich niet bewust waren van het bestaan ervan. Helaas moesten wij daarvoor gebruik maken van de diensten van een insluiper. Ook het politiespreekuur op dinsdagmorgen, eventueel gecombineerd met een vertegenwoordiger van het Woonbedrijf zijn nog steeds niet algemeen bekend.
De verhalen van slachtoffers maakten indruk. Er was een confronterende diapresentatie over sommige, insluiper vriendelijke, situaties in de wijk. Een gastspreker uit Vlokhoven vertelde over de resultaten die zij hebben geboekt met de Buurtpreventie in hun wijk. Voorlichting over goed hang- en sluitwerk werd verzorgd door Joop Dupuij, de buurtbrigadiers gaven instructie over SMS-alert, het gebruik van bewakingscamera's en zij gaven inzicht in het aantal misdrijven gepleegd in de Achtse Barrier. Ook de veiligheid van ouderen in en rondom het huis kwam ter sprake.

Hoe nu verder?
Het is belangrijk dat we een goede buurtpreventie groep opzetten in de Achtse Barrier, er bestaan nog enkele rudimenten van Buurtpreventie maar die zijn al jaren niet meer actief.

Wat is buurt preventie?
Eigenlijk is het een laagdrempelige ingang naar de gemeentelijke instanties en de politie. Het buurtpreventie team is een onderdeel van het LT team Achtse Barrier. Het is niet de bedoeling dat mensen gaan patrouilleren met honden in de wijk en op eigen houtje boeven gaan vangen.
Wel wordt van de bewoners verwacht dat zij de sociale controle op een hoger plan brengen, dat wil zeggen: let op dingen die anders zijn dan normaal, meld dit aan je buurtcoördinator. Als het iets acuut is, inbraak, overval, vandalisme aan de gang, meld dit dan direct aan de politie 112 of 09 00 - 88 44.
Veel mensen vinden het echter vervelend om naar de politie te bellen, voor andere zaken als acute zaken, of als eenling bot te vangen bij de gemeente in geval van klachten.

Als er iemand is in de buurt die deze meldingen of klachten kan doorsturen naar een wijkcoördinator of direct naar de gemeente of politie, is de drempel lager om te melden. Deze buurtcoördinatoren en de wijkcoördinator zijn bekend bij de gemeente, de politie en het LT team Achtse Barrier en weten vaker de juiste, soms snellere weg om een oplossing te bewerkstelligen.

Oproep!
Wij zoeken nog een aantal buurtcoördinatoren als ingang voor de mensen uit je eigen buurt liefst door de hele wijk. Wij zoeken mensen met een luisterend oor die bereid zijn regelmatig een vergadering bij te wonen van het Buurtpreventieteam. Meld je aan bij info@brierke.nl en help het Buurtpreventie team opstarten. Wij verwachten van een buurtcoördinator betrokkenheid met zijn buurt en de wijk.