logo 't Brierke
park
Februari 2009
 
--> vaste rubrieken <--
--> en verder <--

Open dagen Klapwiek en VierRing

(Toekomstig) Spilcentrum Marseillelaan: SALTObasisschool de Klapwiek, peuterplaza Marseillelaan en Korein BSO en TSO tel. 040 - 241 33 40.
Kijkochtend 11 maart 9.00 – 12.00 uur.
Voor alle ouders die op zoek zijn naar een basisschool en/of peuterspeelzaal voor hun kind(eren) is deze ochtend een unieke kans om een kijkje te komen nemen in ons (toekomstig) Spilcentrum.
Zowel op de peuterspeelzaal als op de basisschool bent u in de gelegenheid om de groepen actief bezig te zien.
De Klapwiek is een SALTObasisschool, waar kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd in een groep zitten (jaargroepen). In een mooi en gezellig ingericht gebouw zitten 16 groepen, waarvan 5 kleutergroepen.
Peuterplaza Marseillelaan is een speelzaal van de Lumens Groep, die open staat voor alle peuters in de leeftijd van 2, 3 en 4 jaar (ook voor kinderen waarvan de ouders later niet kiezen voor de Klapwiek). Op dit moment hebben we 3 groepen van 2 dagdelen, allemaal een morgen en een middag. De begin- en eindtijden zijn gelijk aan die van de Klapwiek. Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor deelname aan een woensdagochtendgroep voor kinderen vanaf 3 jaar, het zogenaamde 3e dagdeel.
Korein verzorgt de voor-, tussen- en naschoolse opvang van uw kind.
Als uw kind binnenkort naar de peuterspeelzaal gaat, is dit een leuke gelegenheid om te komen kijken. Als uw kind komend schooljaar 4 jaar wordt, vinden we het leuk als u een kijkje komt nemen.

SALTOschool de vierRing, Peuterspeelzaal Hoeven en Buitenschoolse opvang Little Jungle houden hun jaarlijkse open dag op dinsdag 10 maart aan de Calaislaan 1
Graag nodigen wij u uit om een kijkje te komen nemen
Op SALTOschool de vierRing van 8.30 tot 12.00 uur;
Op peuterspeelzaal Hoeven van 8.30 tot 12.00 uur;
Op buitenschoolse opvang Little Jungle van 14.30 tot 18.00 uur.

Als u komt, wordt u rondgeleid door de directeur, een leerkracht of een ouder. Zij zullen u alles vertellen over het jenaplanonderwijs, het lesprogramma, de leerlingenzorg en de diverse activiteiten die er jaarlijks plaats vinden.
Wilt u het een en ander thuis nog eens rustig nalezen, dan hebben we voor u van alle drie de organisaties uitgebreide informatiepakketten klaar liggen.
De koffie en thee staan weer voor u klaar.