logo 't Brierke
park
November 2007
 
--> vaste rubrieken <--
--> en verder <--

De Balie voor gezondheid en welzijn

Thuiszorg vanuit het hart van de wijk

Het is een onopvallend rijtjeshuis in de Toulousehof; je rijdt er zó aan voorbij. Alleen het bordje ‘ZuidZorg’ bij de voordeur verraadt dat dit geen gewone woning is. Nummer 19 is namelijk de uitvalsbasis van het thuiszorgteam Achtse Barrier van ZuidZorg. Elke werkdag gaan vanuit dit pand verzorgenden en verpleegkundigen op pad om wijkbewoners te helpen.

Eén van hen is de 62-jarige Nelly, die al ruim tien jaar als verzorgende in de Achtse Barrier werkt. Ze draait ochtend-, avond- en weekenddiensten. ’s Ochtends stapt ze om acht uur bij de Toulousehof naar binnen om te kijken of er belangrijke berichten zijn. Ook draait ze haar route uit. Korte tijd later is ze al onderweg naar de eerste cliënt. “Gemiddeld bezoek ik op een ochtend zo’n vijf tot zes mensen”, vertelt Nelly. “Dat hangt af van de zorg die iemand nodig heeft. Ogen druppelen duurt ongeveer een kwartiertje, maar om iemand te douchen moet je toch zeker een halfuur uittrekken. En soms langer, bijvoorbeeld wanneer iemand in een rolstoel zit.”

Op het gebied van verzorging houdt Nelly zich ook bezig met medicijnverstrekking, het vullen van de medicijnbox, mensen helpen bij het opstaan en aankleden en –in de avonddienst– bij het uitkleden en in bed helpen. Wanneer iemand verpleegkundige hulp nodig heeft, bijvoorbeeld wondverzorging of injecties, komt er een verpleegkundige langs. Het thuiszorgteam Verpleging& Verzorging dat vanuit de Toulousehof werkt, telt ongeveer tien medewerkers. Zij bezoeken voornamelijk bewoners van de Achtse Barrier en Acht.

Waardering
De thuiszorgmedewerkers van ZuidZorg komen veelal bij mensen met chronische aandoeningen zoals de Ziekte van Parkinson, spierziektes en dementie. Ook bij ernstige vormen van kanker en na een CVA (een beroerte) wordt vaak een beroep gedaan op de thuiszorg. Bij sommige cliënten komt Nelly al vele jaren. “Dan ontstaat een leuk contact en dat is prettig werken. Maar het leukste vind ik de waardering die je vaak krijgt. Mensen zijn echt blij om je te zien en laten merken dat ze het fijn vinden dat je ze helpt. Op die manier iets voor een ander kunnen betekenen, is voor mij heel bevredigend.”

Sinds kort werkt ZuidZorg met nieuwe, vaste routes. Voortaan worden vóór 10 uur ’s ochtends de cliënten met een medische of verpleegkundige noodzaak geholpen. Hieronder vallen insuline-injecties geven, elastische kousen aantrekken, cliënten die naar een dagbehandeling gaan en dementerende cliënten voor wie een vaste dagstructuur erg belangrijk is. Minder urgente handelingen worden later uitgevoerd. Daarnaast krijgen alle cliënten de garantie dat ze binnen een bepaalde periode geholpen worden. Het gaat dan om tijdsblokken van twee uur, bv. tussen 08.00—10.00 uur, 9.00 - 11.00 uur of 10.00 - 12.00 uur. Voorheen waren de afspraken preciezer (bv. tussen 8.30 - 9.00 uur), maar konden mensen daar niet altijd van op aan, omdat de routes tussentijds wijzigden.

Door de vaste routes zien cliënten minder verschillende gezichten. “Daardoor ontstaat er sneller een vertrouwensband, waardoor mensen makkelijker dingen vertellen”, verwacht Nelly. “En voor ons is het ook goed, want als je vaak bij iemand komt, merk je eerder wanneer er iets aan de hand is. Als ik bijvoorbeeld zie, dat iemand veel pijn heeft aan een been, adviseer ik de cliënt de huisarts te bellen. Als hij of zij daar niet toe in staat is, leg ik dat contact zelf. Of ik vraag aan een verpleegkundige om de situatie te beoordelen.” Het contact met de beide huisartsenpraktijken verloopt heel goed; bij het zogenaamde‘huisartsenoverleg’ zijn ook ZuidZorg-verpleegkundigen betrokken.

Altijd bereikbaar
Het thuiszorgteam van de Achtse Barrier werkt vijf dagen per week vanuit de Toulousehof. Regelmatig bespreken de teamleden daar hun bestaande en nieuwe cliënten. In de weekenden en ’s nachts (vanaf 23.00 uur) gebruiken de medewerkers een andere uitvalsbasis in Eindhoven.

De nachtdienst bestaat uit geplande en ongeplande zorg. In het eerste geval zijn cliënten vast ‘ingeroosterd’ (bijvoorbeeld om naar bed gebracht te worden).
Bij ongeplande zorg gaat het om mensen die incidenteel hulp nodig hebben, bijvoorbeeld omdat ze een lelijke smak in de badkamer gemaakt hebben. In zo’n geval kan altijd met ZuidZorg gebeld worden, want de telefooncentrale is dag en nacht bereikbaar: 040 – 230 84 08.

Kijk voor meer informatie over ZuidZorg op www.zuidzorg.nl.