Ga naar de startpagina
De Achtse Barrier

Mei 2023

 
--> vaste rubrieken <--
--> en verder <--

Wat doet het LTAB?

Wat doet het LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier eigenlijk voor de wijk?
We werden gealarmeerd door de kop in het vorige Brierke dat ze er mee op gaan houden als er geen vrijwillige bestuurders gevonden konden worden. ‘So what’ denkt dan het grootste deel van de bewoners van Achtse Barrier. Maar wat kan dat betekenen in het dagelijks leven van onze wijkbewoners?

Het werk van het LTAB is eigenlijk vrij eenvoudig uit te leggen: zij stimuleren, faciliteren en financieren de activiteiten en initiatieven van de bewoners van onze wijk. Zij beheren de belangen van de wijk bij de gemeente, bij andere autoriteiten en bedrijven die de Leefbaarheid van de wijk kunnen beïnvloeden. En zij onderhouden de contacten met andere organisaties in en buiten de wijk.

Het LTAB beheert een vrij aanzienlijk bedrag dat zij ieder jaar als subsidies van de gemeente Eindhoven krijgen zoals van de afdeling Gebiedsgericht Werken.
Van dit geld wordt een ruimte gehuurd in De Mortel.
Deze ruimte wordt gebruikt door de Buurtpreventie, het wekelijkse steunpunt, Wijeindhoven, AB-Hartveilig, de politie, de sociale raadslieden en vele andere aan de wijk gerelateerde organisaties en werkgroepen van het LT zoals Milieu en Geluid en Verkeer.
De buurtpreventie zoals die in onze wijk aanwezig is, uniek qua organisatie en uitrusting voor Eindhoven, profiteert ook van de faciliteiten van het LTAB.

De vergunning voor de FinFon-markt en de plaatsen van de wijkorganisaties werd door het LTAB geregeld evenals de vrijwilligers bijeenkomsten, de nieuwjaarsborrel het Lentefeest en meer voor de wijkbewoners toegankelijke bijeenkomsten.

Het LTAB financiert vaak de activiteiten van Hart voor de Buurt, zoals de roofvogelshows en het circus. Ook de initiatieven van individuele buurtbewoners zoals een buurt-BBQ, een buurtkerstborrel of een garagesale worden met een kosten vergoeding mogelijk gemaakt.
Voor meer informatie kijk dan op de site LTAB.nl onder organisaties en LTAB.

Daarom zou het jammer zijn als ze er mee ophouden.

Peter, LTAB