Ga naar de startpagina
De Achtse Barrier

September 2020

 
--> vaste rubrieken <--
--> en verder <--

Zeggetis

Electrische fiets
Een zonnige warme dag, ik stap op de elektrische fiets, met een helm.
Niet omdat ik dat wilde, maar omdat mijn dochter dat mij heeft gevraagd. Zij is arts en werkt ook op de eerste hulp. Ze weet wat er binnen komt, gevallen met de elektrische fiets. TE HARD, remmen in paniek. Zo schuif je onderuit. Ik had geluk toen er ineens een voetganger over stak. Ja een ei op mijn hoofd, maar gelukkig geen hersenletsel. Maar dat had heel anders kunnen aflopen.

Dus als u mij ziet fietsen, kijk niet zo vreemd op. Ik fiets met een helm. Dat zouden we allemaal moeten doen. Want we gaan soms veel te hard.

Jos Vellekoop


Parkeren in Achtse Barrier
Ook ik erger me al vanaf toen ik hier kwam wonen (in 2008) aan de parkeer-'kwaliteiten' van mijn buurtgenoten.

En dan heb ik het gewoon over personenwagens, niet over enige vorm van bedrijfswagens. En niet over 'even neerzetten' maar structureel, dus altijd.

De echte parkeerplekken worden slechts minimaal gebruikt omdat die kennelijk niet dicht genoeg bij de voordeur liggen, maar kei-ver weg, helemaal aan de overkant van de straat... En als die worden gebruikt omdat ze toch lekker dicht tegen de eigen voortuin aanliggen, dan wordt het strookje ertussen dat voor de voetgangers is bedoeld, compleet genegeerd en staan de auto's vaak er pal overheen zodat voetgangers gedwongen worden midden op straat te lopen. De bestuurder zou bij vertrek of thuiskomst toch een extra stap of twee moeten zetten om dat voetgangersstrookje te overbruggen... geen denken aan!

Maar meestal parkeert jan-en-alleman op het voetpad omdat door het bijna overal ontbreken van stoepranden dat net zo makkelijk is als een echte parkeerplaats gebruiken. Alle originele koopwoningen in de wijk hebben voor zover ik heb gezien allemaal standaard een carport en/of een garage voor het huis of erachter aan een garageplein. En wat doen heel veel van die bewoners? De auto voor het huis in de straat op het voetpad of - als het meezit - op de parkeerplaats zetten. Terwijl carport en garage voor van alles worden gebruikt behalve voor het parkeren van de auto.

Niet dat dat niet mag, onze schuur is ook tot een 'man cave' omgevormd, dus fiets en gereedschap staan buiten. Maar verklaart wel mede het probleem van het 'creatief parkeren' op plekken die daar niet voor zijn bedoeld.

Wat ik verder bedroevend vind is dat de paaltjes die oorspronkelijk bedoeld waren om het verkeers- en parkeer-gedrag te reguleren, langzaamaan verdwijnen en niet worden vervangen. Ik heb al een paar keer aan de gemeente om vervanging gevraagd maar die vinden het niet nodig. Met als gevolg dat, zoals te verwachten, nog meer voetpaden en -strookjes als parkeerplaats worden gebruikt.
De gemeente heeft zelfs eigenhandig van die paaltjes laten verwijderen om het voor auto's mogelijk te maken om op het voetpad daarnaast te kunnen parkeren, de omgekeerde wereld want nu is het kennelijk 'normaal' om dat te doen omdat de gemeente het stimuleert of tenminste volledig mogelijk maakt.

Wij hebben toen we hier kwamen wonen direct al besloten om onze voortuin als eigen parkeerplaats in gebruik te nemen en ik zie dat meer bewoners dat hebben gedaan. Of dat officieel mag? Geen idee, maar al dat parkeren op onhandige, niet-daarvoor-bedoelde, soms zelfs niet-toegestane plekken (straat-hoeken, bochten) mag officieel ook niet.
Van onze auto heeft tenminste niemand last. Met vriendelijke groet,

Corien Schilte


Hondenpoep
U zal wel denken daar is hij weer, maar het is de laatste tijd weer raak op het stuk trottoir tussen de Parijslaan en de Oude Boschebaan/fietspad, de meest gelopen honden uitlaat route.

Het trottoir ligt weer vol met hondenpoep en opruimen door de baasjes homaar.

Namens de bewoners van Fransebaan 300 t/m 312.

Hans van den Broek


Oude Bossche Racebaan
Is het wel eens opgevallen dat er op een mooie zomerse dag de fietsbaan langs het park gebruikt wordt door vele wandelaars, joggers, kleine kinderen (die her en der het fietspad opschieten)?

Maar dat hier ook slalommend en wheelies-makende scooters tussendoor scheuren?

En dan vraag ik mij af: moeten er echt eerst ongelukken gebeuren? Moeten er gebroken heupen/benen/armen/kaken of, erger nog, doodgereden peuters zijn voordat hier iets gebeurt?

Naast de vrolijk recreërende gezinnen zijn er (helaas) ook een aantal
scooterpubers die rondhangen bij de hangplek aan de zuidkant.
Wheelies makend en slippend menen zij dat zij het recht hebben om het fietspad als racebaan te gebruiken. En ruzie te zoeken met wandelaars die hier wat van durven te zeggen (hiervan meerdere keren getuige geweest).

Hoe is het mogelijk dat dit fietspad niet al vol ligt met drempels zodat
het scheuren onmogelijk wordt? Of dat hier meer op wordt gecontroleerd?

Een bezorgde buurtbewoner
(naam bekend bij de redactie)


Vos (1)
Ik las de brief van Peter over de vos. Wij denken een tijd terug tijdens een avondwandeling in het natuurgebied rondom de Groote Beek richting de IKEA een vos gezien te hebben.

Groeten, Nicky


Vos (2)
Even een reactie op het stukje van Peter over de vos die hij zag in de nacht van 25-26 mei. En de vraag of nog iemand deze gezien heeft.

Ook wij zagen een vos(je).
Afgelopen woensdagavond 3 juni rond 22.00 uur fietsten mijn man en ik, nadat we terug kwamen van de bios, over de Dr. Berlagelaan.

In de sloot ter hoogte van het Pieter Eiffhuis stond een vos rustig voor zich uit te kijken.

Gr. Hans en José


Achtse Barrier bedankt
Van 8 juni tot 12 juli konden de klanten van de Jumbo op het Biarritzplein hun statiegeldbon deponeren in de daarvoor bestemde goede doelen box.

Samen met zo'n 500 mensen in Nederland heb ik Pseudo Xanthoma Elasticum (PXE), een ziekte waarbij door verkalking het lichaam zeer snel veroudert. Ogen, hart- en bloedvaten, maagdarmstelsel en huid worden hierdoor aangetast. Kijk voor meer informatie op
www.pxe.nl.
Het kenniscentrum PXE in het UMC Utrecht heeft in de afgelopen jaren
baanbrekend onderzoek gedaan naar deze ziekte. Er is vervolgonderzoek nodig zodat er binnen een paar jaar een medicijn beschikbaar is voor deze kleine patiëntengroep.
Omdat PXE zeldzaam is, is financiering van onderzoek erg lastig (onbekend is onbemind).
Door uw gulle gift middels de emballage bon is er een totaal bedrag van € 425,00 opgehaald, waarvoor mijn hartelijke dank.
Natuurlijk wil ik ook het management van Jumbo Biarritzplein danken voor hun belangeloze medewerking.

Petra van der Putten