Ga naar de startpagina
De Achtse Barrier

Juni 2020

 
--> vaste rubrieken <--
--> en verder <--

Parkeren in Achtse Barrier

Met enige regelmaat komt bij de redactie een bericht binnen over slecht geparkeerde auto’s. De klachten gaan meestal over auto’s op het trottoir of het voetgangersdeel van de straat, of ze steken buiten de parkeervakken.

Nader onderzoek door o.a. de Werkgroep Verkeer van het LTAB leert , dat men vaak de auto daar ‘even’ heeft neergezet om te laden of te lossen, en dat het wat langer duurde.

Maar we zien ook veel bestelbussen van hardwerkende wijkbewoners (auto van de zaak of een eigen bedrijfsauto) die eigenlijk te groot (te breed of te lang) zijn voor de bestaande parkeervakken.
Het parkeren van bedrijfsauto’s moet in principe op eigen (bedrijfs)terrein gebeuren, maar met een bedrijf aan huis is dat in de praktijk in een woonwijk niet altijd mogelijk. Dus worden toch de bestelbussen op de openbare weg of in parkeervakken gezet, wat ook ten koste van de beschikbare parkeerruimte van ander wijkbewoners gaat. Maar ze steken echt uit en dat gaat ook ten koste van de doorgang op de voet- en ook de fietspaden of de fietsstroken langs de Fransebaan. Met name mindervaliden met een rollator of gezeten in rolstoel of scootmobiel kunnen er dan nog moeilijk langs of tussendoor.

Let daarom bij het parkeren dus op, dat er voor de mindervaliden voldoende doorgang is en dat de buren ook nog een plaats voor hun auto hebben. Dat voorkomt veel problemen en klachten.

Wouter