Ga naar de startpagina
De Achtse Barrier

Oktober 2019

 
--> vaste rubrieken <--
--> en verder <--

Zeggetis...

Beste wijkagent beste Paul,
er moet mij iets van het hart dat mij al enige tijd bezig houdt. Zoals je wellicht weet hebben wij in de Achtste Barier (AB) twee grote fietspaden liggen, te weten: Savoiepad-Abbevillelaan Oost-west en laat ik het gemakshalve Oude Bosschebaan noemen. op vier punten kruisen deze paden de Fransebaan. echter op een plaats aan de Spaaihoefweg ( lees Spaaihoefsnelweg) ontbreekt een veilige oversteek plaats. Uiterst onveilig en onduidelijk. En ja er zijn onlangs op de paden en bij de oversteekplaatsen haaientanden aangebracht om de fietser te laten stoppen voor het verkeer dat dan met zeer hoge snelheden van uit de Spaaihoefweg de Fransebaan op kan vliegen. Deze situatie strookt dus absoluut niet met de gehanteerde zienswijze om het voor de fietsers veilig te maken.
Kunt u mij uitleggen waarom er tot op heden niemand op het idee is gekomen om e.e.a. te wijzigen conform de andere oversteekplaatsen. Het grote voordeel dat hierbij te behalen valt is ondermeer de snelheid die onderuit gehaald kan worden zodat a: het verkeer op de Fransebaan geremd word zoals bij de andere oversteekplaatsen en b: de snelheid op de Spaaihoefsnelweg ( ik herhaal het nog maar eens een keer) af te remmen. Verder wens ik niet te geloven dat het een belemmering zou kunnen zijn voor de hulpdiensten die gebruik maken van deze wegen.
Al met al een win-winsituatie die ten goede komt aan de fietsers die gebruik maken van deze paden. Rest mij nog te vertellen dat een grote schare schoolkinderen deze oversteekplaats regelmatig met gevaar voor eigen leven moeten kruisen op dan wel naar school of huiswaarts te keren. Wat moet er hier gebeuren om van deze nogal onlogische situatie een logische situatie te maken. Ik zou foto's bij kunnen voegen maar ga er van uit dat u de buurt op uw duimpje kent en weet waar over ik spreek.

Ik ben er van overtuigd dat ik tevens spreek namens vele bewoners rond deze T-splitsing. er is overigens ruimte genoeg om ook hier een rotonde te plaatsen zoals er een ligt bij de splitsing Fransebaan Montpellierlaan.

Hans, bewoner Spaaihoefweg


Afval

Vorige maand ben ik gebeld door een bewoner die vond dat de bewoners die zich hard maken voor ‘adopteer een straat’ best wel eens in het zonnetje gezet mogen worden.

Misschien is dit ook wel gebeurd en staan deze mensen in dit Brierke.
Ja luister, het is erg genoeg dat het nodig is, want u kunt uw eigen afval ook mee naar huis nemen. Maar dat schijnt voor veel mensen een hopeloze zware taak te zijn.

Ik kom overal. Soms in wijken dat ik denk waarom is het hier zo schoon. Zijn de bewoners trots op hun wijk en zorgen ze met elkaar dat er iets is om trots op te zijn?
U maakt mij niet wijs dat de troep alleen maar door mensen van buiten de wijk gemaakt wordt. Denk eens na als u dat plastic tasje, dat papiertje, die sigarettenpeuk of dat plastic flesje achteloos neer gooit. Is het nou zo'n moeite het mee te nemen naar huis en daar weg te gooien?

Ik zou een heel Brierke kunnen vullen met foto’s van afval.
Ik woon met plezier in de AB. Ik spreek veel mensen. Die mensen vragen zich af waarom dit zo is, het afval, het niet opruimen.

Laten we er allemaal eens over nadenken. Misschien scheelt het. Maar ik vrees dat de generatie die de grootste rommel maakt helaas 't Brierke niet leest.

JV, naam bij de redactie bekend