Ga naar de startpagina
De Achtse Barrier

Oktober 2019

 
--> vaste rubrieken <--
--> en verder <--

Van onze wijkagent: Jeugdcriminaliteit

Het merendeel van de jongeren gedraagt zich keurig, maar er zijn ook jongeren die probleemgedrag vertonen.
Zij veroorzaken overlast of zetten hun eerste stappen op het slechte pad. Jongeren plegen dan misdrijven zoals geweld of diefstal. Gemeente en politie willen zo veel mogelijk voorkomen dat jongeren in aanraking komen met justitie.
Jeugdcriminaliteit is te definiëren als strafbaar gedrag van jongeren tot en met 24 jaar. 75% van alle, door jongeren gepleegde, delicten worden in groepsverband gepleegd. Het jeugdstrafrecht richt zich op jongeren van 12 tot 18 jaar.

Wat doet de politie bij jeugdcriminaliteit?
Een uniforme aanpak van jeugdcriminaliteit is er niet. Een jongere die voor de eerste keer een strafbaar feit pleegt, vergt een andere aanpak dan een jeugdige veelpleger. Het beleid is primair gericht om crimineel gedrag van jongeren te voorkomen. Gaan jongeren toch de fout in? Dan maken politie en justitie meestal gebruik van zogeheten ‘pedagogisch gerichte sancties’ zoals een verwijzing naar Halt. Pas in een later stadium gaan zij over tot (taak)straffen of maatregelen.

Welke straffen krijgen jonge delinquenten?
Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen niet strafrechtelijk worden vervolgd. Er wordt dan wel altijd een zorgmelding opgemaakt.
Jongeren van 12 tot 18 jaar (soms ook iets oudere jongeren) kunnen na het plegen van een strafbaar feit naar Halt worden verwezen. Daarmee krijgt de jongere de kans om te leren van zijn of haar fouten en om de schade te herstellen. Dit kan alleen bij lichte delicten, zoals een vernieling van een bankje of een kleine brandstichting, zonder te veel schade.
De politie wil crimineel gedrag van jongeren terugdringen. Daarvoor werkt zij samen met de gemeente, het Openbaar Ministerie, Halt, Jeugdbescherming, het onderwijs en de Raad voor de Kinderbescherming.

Jeugdboa
In Eindhoven werken boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaar) die zich bezig houden met jeugd(problematiek). Zij zijn laagdrempelig in het contact met jeugd, maar kunnen ook handhaven als dat nodig is. Ook brengen zij in kaart waar de overlast speelt, om zo een gerichte aanpak op te zetten.
Mocht u melding doen van jeugdoverlast, denk er dan ook aan om te melden bij de gemeente.

Om laagdrempelig in contact te komen en blijven met jeugdigen (maar ook met de iets ouderen ;-) ) hebben wij ook Instagram.
Je kunt ons volgen, en een DM sturen als je iets te melden hebt.
@Jeugdboaseindhoven,
@Jeugdagenten_eindhoven,
@Wijkagentpaul_eindhoven.