Ga naar de startpagina
De Achtse Barrier

Oktober 2019

 
--> vaste rubrieken <--
--> en verder <--

Informatieavonden basisonderwijs

Op dinsdag 5 (vmbo/mavo XL) en woensdag 6 november (havo/vwo/tto) vinden op het Sondervick College informatieavonden plaats.
Deze vinden plaats in de aula van het centrale gebouw en duren van 19.00 - 20.30 uur. De informatieavonden zijn speciaal voor ouders met leerlingen in groep 8 van de basisschool en hun zoon/dochter. Natuurlijk zijn de ouders met leerlingen in groep 7 ook van harte welkom.
Het Sondervick College is een scholengemeenschap voor vmbo, mavo XL, havo en vwo. Het vwo, de havo en ook de mavo, bieden naast Nederlandstalig ook tweetalig onderwijs aan.

Nieuw op het Sondervick College: t-mavo
Vanaf komend schooljaar biedt de school ook op mavo XL tweetalig onderwijs aan. Het Sondervick College is de eerste VO-school in de Kempen waar leerlingen op mavo-niveau (vmbo gt) meerdere vakken in het Engels les zullen krijgen.

Wat is t-mavo?
Vanaf leerjaar 1 wordt minimaal 50% van de vakken in het Engels les gegeven. Leerlingen worden zo stapsgewijs ondergedompeld in de Engelse taal.
Leerlingen verdiepen zich in andere landen en culturen en zullen actief communiceren met leeftijdsgenoten uit andere landen.

Schakelklas
Sinds dit schooljaar kent het Sondervick College een zogenaamde Schakelklas. Deze klas biedt plaats aan vmbo b/k-leerlingen, die speciale begeleiding nodig hebben bij de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Ook hierover wordt u tijdens deze avonden nader geïnformeerd.

Programma
Het programma start met een korte voorlichting over het Sondervick College. Vervolgens krijgen de leerlingen een apart programma aangeboden in de vorm van een leuke les. Hun ouders worden ondertussen geïnformeerd over de opleiding(en) waar de interesse van hun zoon/dochter naar uit gaat. Aan het einde van de avond kunnen de ouders en leerlingen met al hun vragen terecht bij de informatiepunten in de aula.