Ga naar de startpagina
De Achtse Barrier

Juni 2019

 
--> vaste rubrieken <--
--> en verder <--

Jaarvergadering LTAB

Op dinsdag 18 juni 2019 houdt het Leefbaarheid Team Achtse Barrier zijn openbare jaarvergadering.

Deze vergadering vindt plaats in de grote zaal van het wijkgebouw De Mortel aanvang 20.00 uur. Het LTAB zorgt voor de koffie.
De vergadering is vrij toegankelijk voor iedere inwoner in Achtse Barrier.
In de vergadering wil de LTAB verslag doen van hun activiteiten van het afgelopen jaar en hun plannen voor het komende jaar.

Het Leefbaarheid Team nodigt de inwoners van Achtse Barrier van harte uit om deze vergadering bij te wonen.