Ga naar de startpagina
De Achtse Barrier

Juni 2019

 
--> vaste rubrieken <--
--> en verder <--

AutoMaatje

AutoMaatje is een idee van de ANWB om autobezitters en mensen zonder auto bij elkaar te brengen. Het idee is even simpel als grandioos! Behalve een leuke autorit kun je er ook nog vriendschap aan overhouden. Voor sommige mensen is een afstand van enkele kilometers toch mijlenver. Lopen is te vermoeiend, fietsen te gevaarlijk, het openbaar vervoer kost erg veel tijd en een taxi is erg duur voor zo'n kort ritje.

Wat houdt AutoMaatje in?
Met AutoMaatje hopen we mensen zonder auto toch een rit van deur tot deur aan te kunnen bieden zonder dat ze daarvoor diep in de buidel moeten tasten. En aan de andere kant hopen we autobezitters te helpen de kosten van de auto een beetje te drukken door af en toe tegen vergoeding een ritje voor een buurtgenoot uit te voeren. Maar vooral hopen we mensen samen te kunnen brengen, waardoor leuke wijkcontacten kunnen ontstaan.
Ritten kunnen telefonisch of via internet worden aangevraagd en de boekingen kunnen door de aangemelde chauffeurs worden bekeken.
Zodra een chauffeur zich meldt om een rit uit te voeren worden hij en ritvrager gekoppeld. De chauffeur meldt zich op het gewenste tijdstip en brengt de klant naar het opgegeven adres. Als ook de terugrit is overeengekomen wordt de tussenliggende tijd onderling afgestemd. Blijft de chauffeur in de buurt dan betaalt de klant eventuele parkeerkosten en een kleine verblijfsvergoeding, afhankelijk van de tijd. Gaat de chauffeur liever naar huis, dan vergoedt de klant de kilometers die daarvoor extra worden gereden. De vergoeding bedraagt momenteel € 0,30 per kilometer. De financiële transacties worden rechtstreeks tussen klant en chauffeur afgehandeld.

Wat is onze rol in het geheel?

  • Wij nemen de aanvraag aan en zorgen voor een koppeling met een chauffeur.
  • We zorgen er voor dat eventuele hulpmiddelen ook goed en veilig vervoerd kunnen worden.
  • We berichten beide partijen over de details per e-mail.
  • We verdelen de ritten in goed overleg en leggen wensen en voorkeuren vast.
  • Via steekproeven nodigen we klanten en chauffeurs uit hun beleving van de samenwerking te waarderen.
  • Wij zorgen dat de vrijwilligers verzekerd zijn tijdens hun inzet.

Wat vragen we van chauffeurs?
De ANWB vereist dat vrijwillige chauffeurs een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen. De kosten van deze verklaring (momenteel € 35,00) worden gedragen door de organisatie. Daarnaast is het vereist dat in de verzekeringsvoorwaarden van de auto de inzittenden zijn meeverzekerd.

Wij zoeken chauffeurs om van start te kunnen gaan.
Om te weten of het idee haalbaar is en we voldoende chauffeurs kunnen werven, willen we graag inventariseren wie er in de wijk bereid is om zich met auto en rijbewijs in te zetten voor de medemens.
Als je het wel ziet zitten om zo een stukje van je vrije tijd nuttig en aangenaam te besteden meld je dan aan via info@brierke.nl of vul het formulier in op https://www.achtsebarrier.nl/web/group-490745/chauffeur.

Bij een voldoende aantal aanmeldingen (circa 10) nodigen we je dan uit voor verdere details.