Ga naar de startpagina
De Achtse Barrier
Mei 2019
 
--> vaste rubrieken <--
--> en verder <--

AiREAS Project Meten is Weten

Acht en Achtse Barrier zijn betrokken bij een groot onderzoek naar het milieu. Samen met AiREAS hebben we van het Leefbaarheidsfonds geld gekregen om te gaan meten hoe het staat met geluidoverlast en luchtvervuiling.

De eerste fase is van start gegaan, thans zijn er 4 vaste meetpunten (voor temperatuur, vochtigheid, CO2, (ultra) fijnstof (PM 0,3, PM 2 en PM 10) en geluid.
Verder zijn er 20 mobiele kastjes (waarvan vier voor een stabiele opstelling) uitgedeeld. Deze kastjes meten (ultra)fijnstof (PM 1 PM2,5 en PM 10).
Met deze gegevens komen we weer meer te weten over de vervuiling van de lucht in Achtse Barrier en Acht. Deze vervuiling is nu ook goed zichtbaar op tafels, stoelen, auto’s, ruiten en tegels en hoorbaar in- en buitenshuis. Deze vervuiling is afkomstig van onder meer vliegtuigen, auto, scheepvaartverkeer, open haarden, koken, BBQ’s, vuurwerk, rookwaren, radio’s, evenementen etc.

Als we na twee jaar alle gegevens hebben gecatalogiseerd kunnen we mogelijk bepalen wat er gedaan moet worden om deze vervuilingen aan te pakken. We zullen het ook voor een groot deel bij ons zelf moeten zoeken en hoe gaat de overheid het voor het overige deel aanpakken. In ieder geval kunt u ons hierbij helpen. Elke drie maanden wisselen we de opstelling van de vaste meetkasten en de mobiele meetkastjes, zodat we Acht en Achtse Barrier helemaal gemeten hebben.
Wilt u hieraan meedoen? Meld u dan aan bij ons via werkgroepgeluidshinderab@gmail.com of bij Miriam Klein Sprokkelhorst: miriam@acht.nl.
In Achtse Barrier vrezen wij dat de metingen zeker beïnvloed gaan worden door de vrachtwagens van Janssen als de ontsluiting naar de Verlengde Huizinga werkelijkheid wordt.

Acht samen met Leefbaarheidsteam Achtse Barrier
Werkgroep Geluidshinder en Milieu