Ga naar de startpagina
De Achtse Barrier
April 2019
 
--> vaste rubrieken <--
--> en verder <--

Van de wijkagent

Zoals ik vorige maand aangaf gaat het deze maand over de verdachte.

Het opsporingsproces draait om het opsporen van een verdachte. Als er eenmaal een verdachte bekend is kan deze worden aangehouden, of uitgenodigd voor verhoor. De politie moet met bewijs aantonen dat de verdachte ook de dader is van een strafbaar feit.
Een verdachte heeft een aantal rechten. Zo mag hij/zij zich, voor en tijdens zijn verhoor, bij laten staan door een advocaat. Ook hoeft de verdachte niet mee te werken aan zijn eigen veroordeling en is hij niet tot antwoorden verplicht.

Minderjarigen
Na iedere aanhouding van een minderjarige worden de ouders of verzorgers in kennis gesteld. Zij hebben ook het recht om bij een verhoor aanwezig te zijn, indien de minderjarige dit wenst.

Voorgeleiding
Nadat de verdachte is aangehouden, volgt de voorgeleiding aan een Hulpofficier van Justitie (HovJ). De HovJ toetst of de verdachte rechtmatig is aangehouden en kan besluiten dat de verdachte 6 of 9 uur wordt opgehouden voor onderzoek. De termijn kan per strafbaar feit verschillen. Binnen deze termijn moet het duidelijk zijn of het nodig is om de verdachte nog langer vast te houden.

In verzekering
Mocht er meer onderzoek nodig zijn, dan kan de HovJ besluiten om de verdachte in verzekering te stellen (IVS) voor de maximale duur van 3x 24 uur. Ook nu wordt de verdachte gewezen op zijn recht om zich door een advocaat te laten bijstaan. Tijdens deze IVS zal er verder onderzoek worden ingesteld.

Voorlopig hechtenis
Als de Officier van Justitie vindt, dat de verdachte langer vast moet blijven zitten, zal hij de Rechter Commissaris vragen om hem in voorlopige hechtenis te stellen. De verdachte zal dan aan de Rechter Commissaris worden voorgeleid, die dan kan besluiten om de verdachte langer vast te houden. De voorlopige hechtenis kan maximaal 14 dagen duren.

Gevangenhouding
Na de voorlopige hechtenis zal de verdachte voor de raadkamer moeten verschijnen, waar drie rechters beslissen of de verdachte naar huis mag, of dat hij een bevel krijgt tot gevangenhouding voor maximaal 90 dagen. Hierna komt in principe de rechtszitting.

Na de voorgeleiding of in verzekering stelling kan de Officier van Justitie besluiten om de verdachte een dagvaarding uit te reiken of een boete op te leggen. De verdachte kan ook worden vrijgelaten en zijn zaak worden geseponeerd.