Ga naar de startpagina
De Achtse Barrier
April 2019
 
--> vaste rubrieken <--
--> en verder <--

Automaatje 1 augustus van start


Op 1 augustus 2019 gaat het project ANWB AutoMaatje van start in Achtse Barrier.

Voor wie het nog niet weet: AutoMaatje is er voor al diegenen die niet in het bezit zijn van een auto en voor wie de te overbruggen afstand te ver is om te lopen, fietsen te gevaarlijk is, met het openbaar vervoer te lang duurt, en met de taxi te kostbaar is.

We hopen bij de start voldoende vrijwilligers te hebben die als chauffeur hun medemensen, tegen betaling van € 0,30 per gereden kilometer, willen vervoeren naar een plek van hun keuze. Te denken valt dan aan bezoek aan familie of kennissen, lekker winkelen in het centrum of op een boulevard, terrasje pikken op een dorpspleintje, bezoek aan een festival of sportschool, of een afspraak bij een beautycentrum of pedicure.
De coördinatie van de ritten wordt door vrijwilligers gedaan, en ook de begeleiding van chauffeurs en ritvragers is in handen van vrijwilligers. Omdat de ANWB als eis stelt dat er instemming is van het gemeentebestuur hebben we gemeend om de activiteit in meerdere wijken van Eindhoven te laten starten. We hebben momenteel al contact met vrijwilligers in Blixembosch en Stratum en mogelijk komen daar in de komende weken ook nog andere wijken bij. De paraplu van al deze initiatieven wordt opgehouden door Stichting Eindhoven in Contact, die ook zorgt voor de correspondentie met de overheid en andere partners.

Als neveneffect verwachten we dat hierdoor ook een aantal mooie contacten kan ontstaan, zoals ook in andere buurten al is gebeurd. Op de website van ANWB zijn al enkele van deze succesverhalen te lezen.

Als je graag mee wilt helpen aan dit initiatief en ook een aantal ritten wilt verzorgen ga dan naar www.achtsebarrier.nl en klik op AutoMaatje. Daar vind je meer informatie en kun je je ook aanmelden.

Martin van de Goor