Ga naar de startpagina
De Achtse Barrier
Maart 2019
 
--> vaste rubrieken <--
--> en verder <--

Nieuwe website LTAB


Beste wijkbewoner van Achtse Barrier.De website van het LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier (LTAB) is nu na vijf jaar volledig vernieuwd! zie hiervoor: www.ltab.nl.

Nieuw is:

  • Een volledige kalender met ALLE activiteiten;
  • Alle actieve projecten in de wijk;
  • Wie doet wat in AB en wie hoort bij welke organisatie en activiteit;
  • En uiteraard het laatste nieuws, wensen, problemen, locaties en verhalen.

En belangrijk, iedereen kan de berichten zelf plaatsen en wel erg gemakkelijk.

Ook is er een wekelijkse nieuwsbrief (op aanvraag door je ervoor aan te melden op: https://ltab.nl/nieuwsbrief).

Probeer het eens uit!

Fijnstof, lawaai, evenementen en milieu

We zijn begonnen met de uitrol van de vier vaste meters. Hiermee kunnen we op vaste plaatsen, die elke drie maanden rouleren, gegevens verzamelen over geluid, fijnstof en ultrafijnstof. Later gaan lopers met de draagbare meters regelmatig de wijk in om hetzelfde te meten. Voor wat betreft (ultra)fijnstof, zie de uitnodiging voor 14 maart elders in ‘t Brierke.

We hebben een gesprek aangevraagd met de burgemeester van Best om te vragen waarom het ambtelijk advies terzijde is geschoven bij de regels voor de evenementen op Aquabest. We gaan deze vraag ook stellen aan onze eigen gemeente. Want feesten tot 24.00 uur met vuurwerk en nog tweedaags ook gaat regelrecht in tegen de toezegging van dhr. van Aert destijds: “Het wordt zeker niet meer.” Wordt vervolgd.

De overlast van Airport Eindhoven met de de-icing in de winter 2017 - 2018 wordt ondanks de ernst niet strafmatig aangepakt. Want de vervuiler heeft beloofd…… Moesten wij eens proberen. Zie ook de website www.ltab.nl voor de laatste informatie.

Leefbaarheidsteam Achtse Barrier
Werkgroep geluidshinder en milieu