Ga naar de startpagina
De Achtse Barrier
Februari 2019
 
--> vaste rubrieken <--
--> en verder <--

Verhuizing Steunpunt Uitkeringsgerechtigden

Het Steunpunt Uitkeringsgerechtigden Eindhoven gaat verhuizen

Het Steunpunt Uitkeringsgerechtigden Eindhoven geeft informatie, hulp en advies aan iedereen die te maken heeft met ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of bijstand.
Het Steunpunt is 32 jaar gevestigd geweest aan de Kempensebaan 80. Per 1 februari a.s. gaan zij verhuizen naar de Strijpsestraat 146, 5616 GT Eindhoven.
Om van het spreekuur (maandag t/m donderdag van 9.30 tot 12.30 uur) gebruik te kunnen maken dient er telefonisch een afspraak te worden gemaakt. Het telefoonnummer blijft ongewijzigd: 040 - 245 53 00.
Het Steunpunt is een dienstverlenende, onafhankelijke organisatie, die uitsluitend met vrijwilligers werkt. Er zijn dan ook geen kosten verbonden aan de geboden hulp. Meer informatie kunt u lezen op de website: www.steunpuntuitkeringen.nl.