Ga naar de startpagina
De Achtse Barrier
Januari 2019
 
--> vaste rubrieken <--
--> en verder <--

Project meting geluid en luchtsamenstelling

Project meten geluid en luchtsamenstelling van Aireas voor Achtse Barrier en Acht

Op 14 december is, nadat dit project was goedgekeurd door het Leefbaarheidsfonds (in het leven geroepen door de luchthaven Eindhoven), de kick-off gegeven voor Achtse Barrier en Acht. U heeft de oproep voor hulp hiervoor in ’t Brierke van december 2018 kunnen lezen.

Met vaste en mobiele kastjes gaan we de luchtkwaliteit in onze wijken meten. We kijken naar alle veroorzakers: alle verkeer, industrie, open haarden enz. Zo’n 40 mensen hebben zich op voorhand al bereid getoond om een vaste kast bij hun huis te plaatsen en te onderhouden en te verbinden met hun wifi waardoor we de resultaten zichtbaar kunnen maken.

Tijdens de avond hebben zo’n dikke 50 personen de voorlichting gevolgd. Vooraf hieraan hebben echter ook wijkbewoners zich pertinent tegen verklaard om allerlei redenen. Een van onze redenen om onze schouders hier onder te zetten is de gezondheid van onze medeburgers. Stof, fijnstof, ultra-fijn stof en geluid zijn bewezen de oorzaken van veel ziekteverschijnselen (hartkwalen, tinnitus, autisme, dementie, COPD enz).

Een krant kopte enige tijd geleden:
“1 op de 10 kinderen sterft aan vuile lucht”. Dat is natuurlijk niet in onze wijk het geval, maar het geeft toch te denken. Kan dit alleen maar omdat de dikke portemonnees ons leven bepalen?
Op de avond zelf heeft J.P. Close van De Stad van Morgen, die in Aireas participeert, zijn plannen toegelicht. Omdat veel gegevens nog niet aanwezig zijn (stroom, wifi, G4, gunstige plaats vaste meetpunten, onderhoud meetpunten en kastjes enz.) komt hier later een vervolgvergadering voor de geïnteresseerden over.

Als vervolg zou er een gezondheidsproject, waar enige tijd geleden in De Mortel ook over gesproken is (big data), aan vastgeknoopt kunnen worden. Dit alles in het kader van: Hoe gedragen WIJ ons.

Maar kijk eens op de site www.ltab.nl. Wij proberen u daar zoveel mogelijk op de hoogte te houden.

En bent u geïnteresseerd en wilt u meehelpen?
Geef op voor welke soort kastjes u mee wilt helpen via ab-geluidshinder@dse.nl.

Leefbaarheidsteam Achtse Barrier
Werkgroep geluidshinder en milieu