Ga naar de startpagina
De Achtse Barrier
Januari 2019
 
--> vaste rubrieken <--
--> en verder <--

Geef aan de collectant van de Hersenstichting!

Van 22 januari tot en met 2 februari 2019 gaan enkele enthousiaste collectanten weer op pad om geld in te zamelen voor mensen met een hersenaandoening.
Vrijwel iedereen krijgt daar ooit mee te maken in zijn omgeving. We hebben nog zeer dringend behoefte aan meer collectanten. Bent u hierin geïnteresseerd, neemt u dan even contact op met Genio van Hees, tel. 06 - 20 55 05 52.
De Hersenstichting zet alles op alles om hersenen gezond te houden en hersenaandoeningen te genezen. Om dit te bereiken laten we onderzoek doen, geven we voorlichting, voeren we vernieuwende projecten uit en werken we aan goede patiëntenzorg. Voor dit werk is veel geld nodig. Geef daarom aan de collectant.

U kunt ook uw gift overmaken op IBAN: NL18 INGB 0000 000 860
t.n.v. Hersenstichting Nederland, Den Haag.

Hartelijk dank voor uw steun.

Meer informatie kunt u vinden op www.hersenstichting.nl.