Ga naar de startpagina
De Achtse Barrier
December 2018
 
--> vaste rubrieken <--
--> en verder <--

Lucht- en geluidsmetingen in Acht en AB

We hebben uw hulp nodig
AiREAS, samen met het Leefbaarheids Team Achtse Barrier en de Commissie Eindhoven Airport van het Bewoners Platform Woensel-Noord, hebben middelen gekregen van het Leefbaarheidsfonds van het vliegveld om het effect van vliegverkeer te meten op de lucht- en geluidssituatie in de wijk.
Technologie is nu zodanig dat we niet alleen via vaste meetstations inzicht krijgen maar ook middels draagbare versies.
Het doel van de samenwerking is om een zo duidelijk mogelijk inzicht te krijgen op de leefbaarheid en welzijnssituatie in het gebied en daarbij verbanden te leggen met de activiteiten van de lokale luchthaven.

Daarvoor zoeken we de betrokkenheid van wijkbewoners:

  • Mensen met technische achtergrond voor de ondersteuning van uw mede-inwoners. Zorgen dat de meetapparatuur goed werkt en mensen geholpen worden bij vragen en twijfels. Deze personen worden getraind door AiREAS.
  • Een groepje mensen die dagelijks willen kijken naar de meetgegevens en eventuele links leggen tussen gebeurtenissen in de wijk en meetgegevens.
  • We hebben de eerste lichting van 25 vrijwilligers nodig die enige tijd met een draagbaar kastje (sleutelhanger formaat) willen lopen. U kunt dan meteen meekijken naar uw eigen situatie op elk moment van de dag. Na drie maanden wisselen we van vrijwilligers en doen weer 25 mensen mee.
  • We hebben tevens 4 plekken nodig voor de vaste meetstations. Deze dienen we zorgvuldig te kiezen omdat ze een jaar lang geluid en lucht gegevens gaan geven voor analyse. Daarna verplaatsen we ze naar 4 andere locaties. Ze komen te hangen bij privé mensen die ook wifi beschikbaar stellen.

U kunt u aanmelden, liefst met een korte motivatie via: ab-geluidshinder@dse.nl. Op 14 december, van 19.00 tot 21.30 uur leggen wij in De Mortel alles uit en beantwoorden uw vragen.