Ga naar de startpagina
De Achtse Barrier
December 2018
 
--> vaste rubrieken <--
--> en verder <--

Collecte Achtse Barrier Diabetesfonds

In de week van 29 oktober t/m 3 november hebben we met een grote groep enthousiaste collectanten door onze wijk gelopen om te collecteren voor het Diabetesfonds.

We hebben met zijn allen een prachtig bedrag opgehaald van € 1955,57.

Hierbij wil ik al onze collectanten hartelijk bedanken voor hun inzet en de wijkgenoten bedanken voor hun gulle bijdrages.

Mocht u volgend jaar graag meehelpen met collecteren, dan kunt u zich alvast opgeven via www.diabetesfonds.nl/collecte.

Groetjes Iris Drissen
Coördinator Diabetesfonds Achtse Barrier