Ga naar de startpagina
De Achtse Barrier
December 2018
 
--> vaste rubrieken <--
--> en verder <--

Airport Eindhoven en evenementen

Airport Eindhoven
Er is een zware groepering onder leiding van dhr. van Geel bezig om de omwonenden en de Airport op een lijn te brengen voor wat betreft de toekomst.
29 november is een tweede bijeenkomst geweest in het PSV stadion om de voortgang en de ingebrachte wensen te bespreken. Zie www.ltab.nl voor een verslag hiervan.

Evenementen Best
De nieuwe randvoorwaarden zijn op een oor na gevild. Er liggen nog wat zaken die door de organisatie moeten worden gehonoreerd/onderzocht. Dan krijgen wij een inzicht in de gewijzigde regels.

Werkgroep Geluidshinder en Milieu van het Leefbaarheidsteam Achtse Barrier