Ga naar de startpagina
De Achtse Barrier

Maart 2020

 
--> vaste rubrieken <--
--> en verder <--

Wijkagent van Oort aan het woord

“Alleen ga je sneller, samen kom je verder!”

Wie kan mij beter vertellen wat er nodig is in de wijk dan u, de wijkbewoner!
Ik krijg met enige regelmaat contactverzoeken van bewoners uit de Achtse Barrier en zij melden mij vanalles. Dit gaat van verdachte situaties tot burenruzies en van zorgen over een wijkbewoner tot een gevonden fiets. Een vraag die niet voor de politie is, verwijs ik door naar de netwerkpartner die hierin iets kan betekenen. Hierbij kun je denken aan parkeergedrag dat thuis hoort bij de gemeente, of personen met verward gedrag die meer thuis horen bij WIJ Eindhoven, of de GGzE. Met al deze partners heb ik nauw contact, allemaal om te zorgen dat we de burger goed kunnen dienen.
Gelukkig krijg ik ook veel informatie over zaken die wel bij de politie thuis horen.

Ik krijg regelmatig het verzoek om op te treden tegen asociaal gedrag. Dit doen we vaak in samenwerking met de handhavers (boa’s) van de gemeente. We treden op tegen bijvoorbeeld verkeerd parkeren, overlastgevende jeugd, los laten lopen van honden en andere asociale gedragingen. Helaas hebben we niet altijd de bevoegdheid om te handhaven, hoe graag we ook zouden willen. Het moet wel binnen het wettelijk kader passen, daar moeten we ons aan houden. De politie heeft de volgende kerntaken: handhaven van de openbare orde, verlenen van acute hulp

Een vorm van samenwerking waar ik erg trots op ben, is die met de Buurtpreventie!
Dit zijn kanjers uit de wijk, die graag een steentje bij willen dragen aan de leefbaarheid en veiligheid in de wijk.
Mocht u wat tijd en energie in de leefbaarheid en veiligheid van de Achtse Barrier willen steken, of hier eerst wat meer informatie over willen, dan kunt u een mail sturen naar: buurtpreventie@ltab.nl
Of kom op de tweede maandag van de maand tussen 18.30 uur en 20.00 uur naar de inloopavond in De Mortel, waar ik en enkele leden van de buurtpreventie aanwezig zijn, dan beantwoorden we al uw vragen hieromtrent.

Politie Eindhoven is ook te vinden op Facebook, Instagram en Twitter!
Ikzelf ben uiteraard ook te volgen via Instagram (@wijkagentpaul_eindhoven) en Twitter (@wijkagentpaul).
Wilt u iets aan me kwijt bel (0900-8844), mail (www.politie.nl/mijn-buurt) of DM (Instagram) me.

Ik hoop van u te horen.